QUEMA CALORÍAS

lmxjvsd
07:00 - 07:20 XPRESS
FREE FIT
RADIKAL
07:15 - 08:00 SALA 1
BODY COMBAT
MIREIA
CARDIO HIIT
MIREIA
07:15 - 08:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:00 - 08:20 XPRESS
RADIKAL
08:15 - 09:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:30 - 09:15 CYCLING
CYCLING
MARCOS
08:30 - 09:30 SALA 1
ZUMBA
MIREIA
BODY COMBAT
MIREIA
09:15 - 10:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 09:50 XPRESS
FREE FIT
RADIKAL
RADIKAL
09:30 - 10:30 SALA 1
BODY COMBAT
MARCOS
10:15 - 10:35 XPRESS
FREE FIT
10:15 - 11:00 SALA 1
CARDIO HIIT
MARCOS
10:15 - 11:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 10:50 XPRESS
RADIKAL
FREE FIT
10:30 - 11:30 SALA 1
ZUMBA
MIREIA
11:15 - 12:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:15 CYCLING
CYCLING
JORDI
12:15 - 12:35 XPRESS
RADIKAL
FREE FIT
RADIKAL
12:15 - 13:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
13:15 - 14:00 SALA 1
BODY COMBAT
MARCOS
ZUMBA
CARLOS
13:15 - 14:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:00 - 14:20 XPRESS
FREE FIT
RADIKAL
FREE FIT
14:15 - 15:00 SALA 1
ZUMBA
ALBA
CARDIO HIIT
CARLOS
BODY COMBAT
WLADI
14:15 - 15:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:00 - 15:20 XPRESS
FREE FIT
15:00 - 15:45 SALA 1
BODY COMBAT
ALBA
15:15 - 16:00 CYCLING
CYCLING
JORDI
15:15 - 16:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:00 - 16:20 XPRESS
RADIKAL
FREE FIT
RADIKAL
16:15 - 16:35 XPRESS
RADIKAL
16:15 - 17:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:15 - 18:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:20 XPRESS
RADIKAL
FREE FIT
FREE FIT
18:00 - 18:45 SALA 1
ZUMBA
WLADI
CARDIO HIIT
CARLOS
18:15 - 19:00 CYCLING
CYCLING
JORDI
18:15 - 19:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:45 - 19:30 SALA 1
ZUMBA
WLADI
19:00 - 19:20 XPRESS
RADIKAL
RADIKAL
19:00 - 19:45 SALA 1
BODY COMBAT
CARLOS
19:15 - 20:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
SALA 1
ZUMBA
WLADI
CYCLING
CYCLING
JORDI
19:15 - 20:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
19:45 - 20:30 SALA 1
CARDIO HIIT
CARLOS
BODY COMBAT
CARLOS
20:00 - 20:20 XPRESS
RADIKAL
FREE FIT
20:00 - 20:45 CYCLING
CYCLING
JORDI
20:15 - 21:00 SALA 1
BODY COMBAT
WLADI
CYCLING
CYCLING
CARLOS
20:15 - 21:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
EXTERIOR
DUET RUNNERS
JORDI
20:30 - 21:15 SALA 1
ZUMBA
CARLOS
20:45 - 21:30 CYCLING
CYCLING
CARLOS
21:00 - 21:20 XPRESS
RADIKAL
FREE FIT
21:15 - 22:00 SALA 1
BODY COMBAT
CARLOS
ZUMBA
ALBA
21:15 - 22:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL